ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA

Bierzemy Odpowiedzialność – za naszych partnerów biznesowych, pracowników, społeczeństwo i środowisko naturalne

Środowiskowe korzyści regeneracji

W BORG Automotive bierzemy odpowiedzialność - nie tylko za naszych partnerów - ale także za środowisko. Jestesmy dumni, że budujemy naszą działalność na modelu, który znacznie zmniejsza emisję CO2. Regeneracja wydłuża cykl życia produktu, przywracając wadliwy produkt do tego samego standardu, w jakim został pierwotnie wyprodukowany. W procesie regeneracji mamy na celu odzyskanie większości materiałów - bez uszczerbku dla jakości. Dzięki temu, minimalizujemy wpływ na środowisko.

Regeneracja oszczędza 79% energii zużytej do produkcji nowych produktów

Instytut Fraunhofer obliczył, że regeneracja oszczędza do 79% energii zużytej do produkcji nowych produktów. Proces regeneracji zmniejsza zużycie energii dzięki wyeliminowaniu konieczności topienia zużytych części i ponownego topienia nowych produktów. Regeneracja to znacznie delikatniejszy proces i odgrywa wiodącą rolę w walce o redukcję emisji gazów cieplarnianych i zużycia zasobów naturalnych. Regeneracja to strategia gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez regenerację do produktu dodawane są kolejne jego ”życia” zamiast jednorazowego użycia produktów i marnowania zasobów. Roczna oszczędność energii regeneracji na całym świecie odpowiada energi generowanej przez 8 elektrowni jądrowych lub 16 milionom baryłek ropy naftowej. Oszczędności w zużyciu materiałów to 14 milionów ton.

BORG Automotive - główna siła napędowa w regeneracji

70 lat temu, przemysł regeneracyjny nie istniał a wadliwe produkty były traktowane jak złom. Metal mógł być przetopiony dla przemysłu stalowego ale wszystkie inne materiały trafiały na wysypiska śmieci wraz z urządzeniami gospodarstwa domowego stwarzając ryzyko zatrucia wód gruntowych i zanieczyszczenia środowiska. Na szczęście, dużo się zmieniło i jesteśmy dumni, że nasz sposób prowadzenia działalności sprzyja czystszemu środowisku i że BORG Automotive jest główną siłą napędową europejskiego przemysłu regeneracyjego.

Ciągłe doskonalenie dla czystszego środowiska

Wraz z naszymi partnerami pracujemy nad poprawą warunków klimatycznych i nieustannie dążymy do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zużycia materiałów. Dla przykładu, współpracujemy z niektórymi klientami, aby ponownie wykorzystywali opakowania, w których wysyłamy im nasze produkty. W ramach globalnego przemysłu recyklingu, jest dla nas naturalne, że skupiamy się na ciągłej poprawie zużycia zasobów i energii, co wspiera ekologiczny profil naszej firmy. Innym przykładem może być nasza współpraca z dostawcami, którzy ograniczają ilośc materaiałów opakowaniowych używanych przy wysyłkach do nas towarów.

Korzyści regeneracji

  • Zmniejszenie zużycia energii: W porównaniu z procesem produkcji, zużycie energii podczas regeneracji jest mniejsze o 79%
  • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla: W wyniku mniejszego zużycia energii przy regeneracji również emisja dwutlenku węgla jest niższa
  • Zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych: Z powodu licznych „żyć” dodanych do produktu, mniejsze jest zużycie zasobów naturalnych
  • Zmniejszenie ilości złomowanych materiałów: regeneracja ogranicza złomowanie materiałów poprzez dłuższe ich wykorzystywanie
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym: regeneracja to gospodarka o obiegu zamkniętym, w której zasoby znajdują się w zamkniętym kole (są ponownie używane), w przeciwieństwie do gospodarki liniowej, w której zasoby są zużywane jednorazowo

Regeneracja oszczędza 79% energii zużytej do produkcji nowych produktów

Raporty CR

2019

Przeczytaj nasz raport CR za rok 2019 tutaj.

2018

Przeczytaj nasz raport CR za rok 2019 tutaj.

Sponsoring

Odpowiedzialność jest jedną z naszych podstawowych wartości i naszą odpowiedzialność społeczną traktujemy bardzo poważnie. Chcemy mieć pozytywny wpływ na społeczność lokalną jak i globalną.

Wspieramy społeczność lokalną

BORG Automotive sponsoruje klub żeglarski Sail Club, który wśród innych działalności, oferuje kursy żeglarskie w Silkeborgu.

Nasz zakład BORG Automotive w Polsce sponsoruje oddział pediatryczny w lokalnym szpitalu, miejscową jednostkę straży pożarnej oraz wspiera lokalny dom dziecka.

Co więcej, BORG Automotive w Polsce współpracuje również z instytucjami edukacyjnymi w Polsce zapewniając wsparcie finansowe na zakup nowego sprzętu. Angażujemy również uczniów i studentów w realizację różnych projektów w BORG Automotive i tym samym dajemy im mozliwość zdobywania doświadczenia w praktyce.

Wspieramy organizacje globalne

Dzięki Wam, naszym partnerom, każdego roku możemy przekazywać datki na organizacje charytatywne. W każde Boże Narodzenie od 2012 wspieramy Lekarzy bez Granic darowizną dokonaną w imieniu naszych partnerów. Lekarze bez Branic to niezależny, globalny ruch zapewniający pomoc medyczną tam gdzie jest najbardziej potrzebna tj. ludziom doświadczonym konfliktami, epidemiami, katastrofami lub wyłączeniem z systemu opieki zdrowotnej.

Od 1971 roku, Lekarze bez Granic wyleczyli dziesiątki milionów ludzi a obecnie zapewniają opiekę medyczną ratującą życie w ponad 70 krajach.

Więcej o Lekarzach bez Granic dowiesz się tutaj.

Dzięki Wam, naszym partnerom, każdego roku możemy przekazywać datki na organizacje charytatywne.

Ład korporacyjny

Brytyjska Ustawa o Współczesnym Niewolnictwie 2015

BORG Automotive to spółka będąca w 100% własnością Schouw& Co. Nasze oświadczenie dotyczące brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie 2015 znajdziesz tutaj.

 

Prawa człowieka

BORG Automotive w pełni szanuje suwerenność krajów i przestrzegamy zasad i przepisów obowiązujących w krajach, w których działamy.

BORG Automotive przestrzega praw człowieka w odniesieniu do naszych pracowników. Od 2017 roku aktywnie pracujemy nad właczeniem tego głębiej w nasz łańcuch dostaw i opracowaliśmy plan działania dla dalszych postępów. Nasi dalekowschodni dostawcy mogą być zatwierdzeni tylko po podpisaniu kodeksu postępowania, w którym zobowiązują się do przestrzegania Ustawy o prawach człowieka i Brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. Będziemy stale zapewniać, że wszyscy nasi dostawcy przestrzegają Ustawy o prawach człowieka i Brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r.

 

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność to jedna z naszych podstawowych wartości i dbałość o dobro pracowników jest głęboko zakorzenione w naturze naszej firmy. Pomagamy naszym pracownikom w sytuacjach nagłej choroby lub jeśli mają trudną sytuację rodzinną. Robimy również co możemy, aby pomagać naszym pracownikom, którzy zmagają się z jakimś uzależnieniem. Staramy się dawać zatrudnienie w naszej firmie osobom z niepełnosprawnościami. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za społeczeństwo.

 

Kultura antykorupcyjna i etyka biznesu

BORG Automotive nie akceptuje przekupstwa w jakiejkolwiek formie, mamy w tej kwestii jasną politykę.

 

System informowania o nieprawidłowościach – System Whistleblower

System informowania o nieprawidłowościach (System Whistleblower) Grupy Schouw & Co. zapewnia wszystkim naszym pracownikom, członkom zarządu i partnerom biznesowym bezpieczny kanał do raportowania podejrzeń o przestępstwach lub nieetycznych działaniach.

System Whistleblower może być stosowany do raportowania spraw dotyczących każdej z firm Grupy w każdym kraju. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnym języku i może być anonimowe.

System Whistleblower nie może być używany do składania fałszywych oskarżeń oraz świadomego podawania nieprawdziwych informacji.

Zachęcamy, abyś dokonując zgłoszenia podał swoje dane. Jednakże, bez względu na to czy to zrobisz czy nie, prosimy o użycie bezpiecznej skrzynki, dzięki temu komunikacja będzie bezpieczniejsza i szybsza.

Zapewniamy całkowitą poufność wszystkich zgłoszeń.

Kliknij tutaj aby wejść do Systemu Whistleblower Schouw & Co.

Strategia podatkowa dla BORG Automotive UK Ltd

BORG Automotive UK Ltd. jest częścią Grupy BORG Automotive w Danii i ostatecznie należy do konglomeratu Schouw & Co, notowanego na duńskiej giełdzie. W oparciu o tę własność BORG Automotive UK Ltd. zgodnie z ust. 22, harmonogramu 19 ustawy o finansach z 2016 r. (opublikowanej przez rząd Wielkiej Brytanii) ma obowiązek publikować swoją strategię podatkową i aktualizować ją co roku.

Strategię podatkową dla BORG Automotive UK znajdziesz tutaj.