Nasza Wizja

Naszą wizją jest zapewnienie najlepszego doświadczenia klienta, stając się preferowanym partnerem

Nasza Misja

Naszą misją jest dawanie nowego życia pojazdom poprzez dostarczanie zrównoważonych rozwiązań motoryzacyjnych

Nasze wartości

W BORG Automotive wierzymy w styl zarządzania oparty na wartościach. Nasza firma zorganizowana jest na modelu płaskiej struktury organizacyjnej, w której nasze wartości pozwalają nam działać i podejmować niezależne decyzje proaktywnie a nie reaktywnie. Nasze wartości definiują sposób w jaki prowadzimy działalność i wszystkie nasze działania zmierzające do realizacji celów strategicznych są na nich oparte.

Budujemy firmę na fundamencie 5 wartości i mocno wierzymy, że budowanie przyszłego sukcesu zależy od kompetentnych i odpowiedzialnych pracowników, współzależnych od siebie i przejrzystych we wzajemnych relacjach, dążących do ciągłego doskonalenia
- Kim Kruse, Dyrektor Generalny
Kompetencja

Kompetencja jest niezbędna do rozpoznawania celów biznesowych i osiągania sukcesów zespołowych. Szeroka wiedza, innowacyjność, wyobraźnia, dążenie do rozwoju osobistego oraz zrozumienie wpływu „czynnika ludzkiego” na funkcjonowanie firmy to narzędzia do realizacji celów biznesowych i zespołowych.

Odpowiedzialność

Zatrudniamy osoby z pasją, z poczuciem osobistej i zawodowej uczciwości, rzetelne i godne zaufania, dumne ze swoich działań i zawsze gotowe za nie odpowiadać i je uzasadnić. Dokładamy wszelkich starań aby zaspokajać oczekiwania naszych klientów wykorzystując mądrze nasze zasoby.

Współzależność

Rozumienie współzależności stwarza nieograniczone możliwości organizacyjne. Praca zespołowa to dynamiczna i elastyczna baza, która pozwala na samodzielne zarządzanie swoimi zasobami i umiejętnościami dla osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Przejrzystość

Dostęp do istotnych informacji jest niezbędny dla wspólnego sukcesu. Informacje powinny być łatwo dostępne, czytelne i jednoznaczne. Niejasne lub niejednoznaczne informacje prowadzą do podejmowania błędnych decyzji, marnotrawstwa i zamieszania.

Ciągłe doskonalenie

Zasada ulepszania możliwości organizacyjnych poprzez ciągłe systematyczne doskonalenia jest kluczem do naszego sukcesu. Dotyczy to wszystkich pracowników w całej organizacji, bez względu na zajmowane stanowisko czy status w firmie.