Regeneracyjne ABC

Regeneracja to odrębna gałąź na rynku wtórnym przemysłu motoryzacyjnego. Produkt regenerowany definiowany jest w następujący sposób:

„Część regenerowana pełni taką samą funkcję jak część oryginalna. Jest odzyskiwana z istniejącej już części (tzw. cora) w ustandaryzowanym procesie przemysłowym spełniając wszystkie specyfikacje techniczne. Na część regenerowaną udzielana jest gwarancja na takich samych warunkach jak na nową część, jest jasno oznaczona jako część regenerowana oraz podany jest podmiot regenerujący.”*

Innymi słowy, regeneracja części samochodowych oznacza renowację zużytych części lub ich komponentów, tak aby działały tak samo dobrze jak częśći nowe a nawet lepiej. Regeneracja to bardzo kompleksowy proces, który zapewnia także wiele korzyści dla Ciebie, jako partnera oraz dla środowiska naturalnego.

Aby móc regenerować części samochodowe musimy pozyskiwać zużyte części tzw. cory. Odbiór corów to złożone zadanie. Sprzedajemy nasze produkty z doliczoną kaucją za cora, która jest zwracana klientom jeśli po zakupie naszego produktu przekażą nam uszkodzoną, wymienianą część.

Cory, które otrzymujemy w zamian za nasze regenerowane produkty wysyłane są do naszego magazynu corów w Polsce, największego magazynu corów w Europie zachodniej o pojemności ponad miliona corów, gdzie czekają na regenerację. W naszych zakładach produkcyjnych zużyte części samochodowe przechodzą proces regeneracji. Proces ten obejmuje całkowity demontaż, dokładne czyszczenie, szczegółową kontrolę wszystkich części, regenerację i wymianę, ponowny montaż i końcowy test.

Jakość naszych produktów to dla nas priorytet i dlatego wszystkie nasze produkty sprzedawane są z 2-letnim okresem gwarancji bez limitu przebytych kilometrów.

Branża regeneracjynja istnieje od około 70 lat. Przed jej powstaniem, uszkodzone części samochodowe były traktowane jak zwykły złom. Potężne niszczarki cięły pojazdy na mniejsze kawałki i nadwyżki metalu mogły być ponownie użyte i przetopione dla przemysłu stalowego. Wszystkie pozostałe materiały były ponownie sortowane i trafiały na wysypiska śmieci wraz z innymi urządzeniami gospodarstwa domowego stwarzając ryzyko zatrucia wód gruntowych i zanieczyszczenia środowiska. Na szczęście, dużo się zmieniło i jesteśmy dumni, że BORG Automotive jest główną siłą napędową na europejskim rynku regeneracyjnym. Przemysł regeneracyjny to procesy przyjazne dla środowiska. Więcej o korzyściach dla środowiska płynących z regeneracji przeczytasz tutaj. 

Poza oczywistymi ekonomicznymi i środowiskowymi korzyściami płynącymi z regeneracji, jest jeszcze ta, że podczas regeneracji jesteśmy w stanie wykryć najczęstsze przyczyny usterek w regenerowanych przez nas częściach samochodowych. Dzięki temu możemy podjąć niezbędne działania zapobiegawcze i wytworzyć produkty, które działają tak dobrze jak nowe cześci OE, a może nawet lepiej.

*To wspólna definicja APRA (Stowarzyszenie firm regenerujących części motoryzacyjne w USA, Europie i Azji), CLEPA (Europejskie stowarzyszenie dostawców motoryzacyjnych), FIRM (Międzynarodowa federacja firm regenerujących silniki, Europa), popierana przez MERA (Stowarzyszenie firm regeneryjących siliniki i oprzyrządowanie, USA) i RIC (Rada przemysłu regeneracyjnego, USA).

Proces regeneracji

Regeneracja odbywa się w dużych zakładach, które zostały do tego odpowiednio zaadaptowane i zoptymalizowane. Program zapewnienia jakości dba o to, aby na każdym etapie regeneracji części zachowane były standardy jakościowe.

1. Demontaż

Uszkodzone części są całkowicie demontowane, komponenty, których nie da się zregenerować są złomowane.

2. Czyszczenie

Komponenty odzyskane z demontażu poddawane są dokładnemu czyszczeniu przy użyciu kilku metod takich jak: mycie w gorącej wodzie, piaskowanie, mycie ultradźwiękami itp.

3. Kontrola i sortowanie

Wyczyszczone komponenty są kontrolowane i weryfikowane pod kątem ich dalszej użyteczności. Odbywa się to zarówno przez kontrolę wizualną jak i przy użyciu sprzętu pomiarowego sprawdzając czy zmierzone wartości mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

4. Regeneracja i wymiana

Na tym etapie komponenty są poddawane procesom regeneracji np.: galwanizacja i szlifowanie elementów. Komponenty, które na wcześniejszych etapach zostały odrzucone teraz są zastąpione nowymi komponentami.

5. Test końcowy

Każda zregenerowana część poddawana jest 100% testowi funkcjonalności, aby zapewnić zgodność ze standardami OE.

6. Ponowny montaż

Zregenerowane komponenty są ponownie montowane w kompletną część.

Nagrania procesu regeneracji

Jeśli chcesz obejrzeć ten film, musisz zmienić zgodę na pliki cookie. Otwórz politykę cookies i zaakceptuj cookies marketingowe. Otwórz wybór ustawień ciasteczek

Jeśli chcesz obejrzeć ten film, musisz zmienić zgodę na pliki cookie. Otwórz politykę cookies i zaakceptuj cookies marketingowe. Otwórz wybór ustawień ciasteczek

Jeśli chcesz obejrzeć ten film, musisz zmienić zgodę na pliki cookie. Otwórz politykę cookies i zaakceptuj cookies marketingowe. Otwórz wybór ustawień ciasteczek

Jeśli chcesz obejrzeć ten film, musisz zmienić zgodę na pliki cookie. Otwórz politykę cookies i zaakceptuj cookies marketingowe. Otwórz wybór ustawień ciasteczek

Jeśli chcesz obejrzeć ten film, musisz zmienić zgodę na pliki cookie. Otwórz politykę cookies i zaakceptuj cookies marketingowe. Otwórz wybór ustawień ciasteczek