Dzień Długu Ekologicznego: BORG Automotive i regeneracja wnoszą istotny wkład w ochronę zasobów naturalnych

Każdego roku organizacja non-profit Global Footprint Network ogłasza Dzień Długu Ekologicznego (Earth Overshoot Day). Wyznacza on dzień, w którym ludzkość zużywa zasoby, jakie planeta Ziemia może dostarczyć w ciągu roku. Staje się coraz bardziej oczywiste, że ludzkość musi zmienić kurs i ograniczyć zużycie zasobów. Na motoryzacyjnym rynku wtórnym wszystkie zaangażowane strony mogą wnieść w to decydujący wkład - poprzez wykorzystanie części regenerowanych, mówi duńska firma BORG Automotive, a także ogłasza inicjatywę na rzecz energii odnawialnej.

Dzień Przeciążenia Ziemi 2022 przypada na 28 lipca. Data ta oznacza dzień, w którym wszystkie narody łącznie wykorzystały dostępne roczne zasoby bez nadmiernej eksploatacji. Dostępne już dane krajowe po raz kolejny każą nam usiąść i zwrócić na to uwagę: gdyby wszystkie kraje na świecie zużyły tyle samo co Katar, społeczność globalna żyłaby na kredyt od 11 lutego. Jeśli przyjąć za podstawę konsumpcję Kanady, USA i Emiratów Arabskich, to 13 marca wszystkie tegoroczne zasoby zostałyby już wykorzystane. Ponadto Niemcy zużywają zasoby przyszłoroczne od 4 maja, Hiszpania od 12 maja, Szwajcaria od 13 maja, a Wielka Brytania od 19 maja.

Remanufacturing: BORG Automotive jest liderem w Europie

Jedno jest pewne: zwłaszcza kraje uprzemysłowione muszą ponownie przemyśleć i oszczędzać zasoby naturalne. Przejście na gospodarkę obiegową musi być realizowane w sposób bardziej zdecydowany, a ponowne wykorzystanie zasobów musi mieć pierwszeństwo przed złomowaniem. Regeneracja nie jest oczywiście jedynym rozwiązaniem pozwalającym na ochronę zasobów naturalnych, jednak przykład firmy BORG Automotive pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w gospodarce cyrkulacyjnej.

Ta duńska firma jest największym niezależnym producentem części samochodowych w Europie i specjalizuje się w regeneracji samochodowych części zamiennych. W złożonym procesie regeneruje używane rozruszniki, alternatory, sprężarki klimatyzacji, zawory EGR, turbosprężarki, zaciski hamulcowe, wsporniki kierownicy i pompy kierownicze do stanu jak nowe, przedłużając w ten sposób żywotność produktu. Części zamienne firmy BORG Automotive są wizualnie i jakościowo nie do odróżnienia od nowych, oryginalnych części.

Znaczący potencjał oszczędności: 88 procent mniej potrzebnych surowców

Regeneracja pozwala zaoszczędzić znaczną ilość zasobów: Badania wykazały, że regeneracja na przykład rozrusznika wymaga 88% mniej surowców. W porównaniu z produkcją nowej części zużycie energii zmniejsza się o 55%, a emisja CO2 o 52%.

"Dzięki takim oszczędnościom motoryzacyjny rynek wtórny może przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jeśli wszystkie zainteresowane strony w naszej branży będą w coraz większym stopniu koncentrować się na regeneracji i oszczędzaniu zasobów, możemy wspólnie osiągnąć bardzo wiele" - wyjaśnia Sten Højland, Dyrektor ds. zgodności w BORG Automotive i dodaje: "Prawdą jest, że regeneracja zwiększa nieco nakłady logistyczne, o 5 procent w przypadku rozruszników, ponieważ zużyte części muszą być "zbierane" na rynku i zwracane. Ale w sumie efekty te nie są znaczące. Oszczędności zdecydowanie przewyższają dodatkowy wysiłek, a w kontekście coraz większej świadomości ekologicznej wśród kierowców samochodów, części regenerowane to dobry sposób na zaspokojenie ich potrzeb."

Stopniowe przechodzenie na energię odnawialną w ramach realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych

Aby jeszcze bardziej poprawić swój własny bilans, BORG Automotive uruchomił inicjatywę dotyczącą energii odnawialnej. Do 2030 r. firma zamierza zmniejszyć o 30 procent emisję gazów cieplarnianych ze swojej produkcji zlokalizowanej w Europie. A do 2023 r. chce przeprowadzić zweryfikowaną przez trzecią stronę ocenę cyklu życia w celu ilościowego określenia oszczędności CO2 w ośmiu grupach produktów w porównaniu z nowymi produktami. Sten Højland: "Rozpoczęliśmy proces przechodzenia na energię odnawialną i cieszymy się z postępów. Jednocześnie cieszymy się, że w przyszłym roku będziemy mogli poinformować naszych klientów o dokładnych oszczędnościach CO2, do których mogą się przyczynić, wybierając nasze zregenerowane produkty."